Jméno:
Heslo:

Aktuality

Platba školného a stravného

Znovuotevření mateřské školy – 25.5.2020

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, týkajících se znovuotevření mateřské školy v pondělí 25.5.2020:

Prosím Vás o pečlivé zvážení docházky Vašeho dítěte do MŠ v souvislosti se zdravím Vašich dětí i ostatních dospělých osob, ať ve Vaší domácnosti, tak v MŠ. Vzhledem k personálnímu zabezpečení provozu nebude možné přijímat děti, jejichž rodiče nepotřebují zajistit péči o své dítě v kolektivním zařízení a děti, které ve společné domácnosti žijí s osobou z rizikové skupiny.

Děti, které již nenastoupí do skončení školního roku do školky, budou osvobozeny od platby školného za měsíc červen , ostatní příchozí zaplatí platby za svoje děti běžným způsobem. Stravné a školné na květen se bude přeúčtovávat z měsíce března z plateb do doby uzavření MŠ.

Provoz školky bude do konce školního roku omezen a to 7,00 – 16,30 hod.

Docházka do MŠ je pro všechny děti dobrovolná.

 

 

Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé, bez známek respiračních onemocnění. U dětí, trpících alergií v jarním období, bude třeba doplnění lékařského potvrzení, že dítě je léčeno alergologem a dále u dětí, které jsou léčeny s kožními ekzémy. Projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění a učitelka je nemusí poznat.

Docházka dětí do MŠ bude podléhat zvláštním hygienickým pravidlům a zpřísněným hygienickým opatřením, jejichž dodržování bude ze strany MŠ nekompromisně vyžadováno:

1. Cesta do/ze školky – příchod/odchod se bude řídit školním řádem, nebude akceptován pozdní příchod, nebude možné proto přivést dítě po ranním uzavření MŠ. Při příchodu do MŠ je nutná desinfekce rukou dospělých ( na terase u vchodu ) , děti si ruce budou umývat v umývárně a utírat jednorázovými ručníky. Dítě přivádí/odvádí pouze 1 zákonný zástupce ( pouze rodiče ), více osobám nebude umožněn vstup ( prarodiče, sourozenci apod.) Rodič se v šatně třídy zdrží na dobu nezbytně nutnou. Roušky u dospělých i dětí při vstupu do budovy jsou podmínkou a u dospělých po celou dobu pobytu v MŠ. Dítě si odloží roušku při vstupu do třídy, rodič si roušku odnese a odpoledne dítěti opět přinese.

2. Děti budou rozděleny do menších skupin dle počtu nahlášených dětí. Tyto skupiny budou neměnné. Vzhledem k personálnímu zajištění

provozu je možné, že nebudou ve svých kmenových třídách a se svými učitelkami. Přihlašování dětí na pozdější nástup ( např. během června ) nebude možný.

3. Ranní filtr proběhne u vchodu do MŠ – měření teploty dětí i dospělých, kontrola zdravotního stavu příchozích, odevzdání čestného prohlášení – viz.příloha k vytištění či lékařského potvrzení.( doporučuji připravit již před příchodem doma ). Pokud zákonný zástupce nepředloží čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a rodiny, dítěti nebude umožněn vstup do MŠ. Do MŠ se bude vcházet postupně tak, aby se zamezilo setkávání se v prostorách školky. Počítejte proto při ranním příchodu s časovou rezervou. Příchod všech dětí je od 7,00 – 8,30 hod ( i předškoláci ). Pokud bude mít příchozí zvýšenou teplotu (zákonný zástupce nebo dítě ) nad 37st., nebudou do MŠ vpuštěni a dítě nebude přijato. V případě zjištění virového onemocnění u dítěte v průběhu dne, jsou rodiči povinni si dítě z MŠ okamžitě vyzvednout. Pokud se u někoho objeví v průběhu docházky nakažení Covid 19, je zákonný zástupce povinen ihned školce nahlásit výskyt infekce v rodině, dle pokynů MŠMT bude kontaktována spádová hygienická stanice a školka půjde do karantény.

4. V prostorách MŠ dítě nemusí nosit roušku. Děti budou dodržovat hygienické zásady včetně mytí rukou a každodenní výměny oblečení. Pobyt dětí ve školce bude většinou na zahradě dle počasí. Při odpoledním pobytu dětí na zahradě bude školka uzavřena, děti budou domů odcházet rovnou ze zahrady, k dispozici budou pouze zahradní toalety, tekoucí voda a desinfekce. Děti si s sebou nebudou nosit žádné hračky, ani plyšáky na spaní. Pyžamo na spaní si děti přinesou v podepsaném uzavíratelném zipovém sáčku, kam ho po spaní uloží a každý týden se vymění za čisté.

5. Stravování dětí bude probíhat dle personálního zabezpečení kuchyně, teplá strava může být nahrazena obědovým balíčkem. Odpolední svačiny budou převážně kupované, balené v originálním balení. Děti si nebudou samy připravovat svačiny, pití ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví a jídlo dětem budou servírovat kuchařky ŠJ.

6. Rada Městské části Praha 10 doporučuje, že pokud poptávka přihlášených dětí bude větší, než možnosti mateřské školy a možných míst, budou se zájemci o docházku losovat.

7. Platnost tohoto dokumentu je součástí školního řádu a je stanoven na dobu mimořádné situace do konce školního roku 2019/20. V případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školky si školka vyhrazuje právo na aktualizaci.

8. Prosíme rodiče o vyplnění závazné docházky svého dítěte do pátku 15.5. – viz příloha. Po rozkliknutí odkazu se otevře dotazník, který odešlete.

 

V Praze dne 12.5.2020 Mgr.Irena Benešová, ředitelka MŠ

čestné prohlášení

Čestné prohlášeníČestné prohlášení

  Hromadné SMS


  Aktivovali jsme program na zasílání hormadných SMS na mobilní čísla zákonných zástupců. Doufáme,že se k Vám všem dostanou aktuální informace rychleji.

  RYCHLÝ KONTAKT

  MŠ Ve Stínu

  Mgr. Irena Benešová
  Mateřská škola, Praha 10,
  Ve Stínu 10/2103,
  příspěvková organizace

  Ve stínu 2103/10
  Praha - Strašnice
  100 00

  Telefon 1: +420 274 770 140
  IČO: 70924341
  E-mail: msvestinu@volny.cz
  číslo účtu: 29 22 64 349/0800

  Aktuality

  Znovuotevření mateřské školy – 25.5.2020

  Vážení rodiče,věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, týkajících se znovuotevř...

  Hromadné SMS

  Aktivovali jsme program na zasílání hormadných SMS na mobilní čísla zákonných zástupců. ...

  Tematické dny ve školním roce 2019/20

   Září                 Všichni jsme kamarádi a máme se rádiŘíjen               Jablí...

  Školní rok 2019/20

  Organizace školního roku

  Platby školného a stravného

  Školné a stravné  se platí na účet školky(č.ú. 29 22 64 349/0800) pod V.S. dítěte vždy do 15. daného...

  Co má dítě znát a umět při vstupu do MŠ:

   - Pozná si svoje oblečení a ukládá jej na určené místo – pozná svoji značku- Svlék...
  Domů MŠ Ve Stínu
  Domů

  Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign