logotyp

Aktuality

Otevření MŠ od 3.5.2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví spolu s Ministerstvem školství rozhodlo o znovuotevření mateřských škol od pondělí 3.5. Věnujte, prosím pozornost informacím o zahájení provozu:

 

- Provozní doba školky je opět od 6,30 – 17,00 hod. Ranní příchod, vyzvedávání dětí po obědě i odpolední vyzvedávání dětí zůstává stejné. Docházka dětí je bez omezení a bez testování. V případě nákazy dítěte nebo zaměstnance školky se postupuje dle platných nařízení Ministerstva zdravotnictví.

- Ranní příchod dětí do školky: rodiče mohou vstupovat do šaten za dodržení epidemiologických opatření, v šatně se zdrží jen po dobu nezbytně nutnou k převléknutí dětí a předání dítěte paní učitelce ve třídě. Stejně tak se rodiče nezdržují na terasách ani v prostoru před školkou. Rodiče vstupují do budovy s respirátorem, děti s rouškou, kterou nemusí mít ve třídě. Rodiče roušky dětí nenechávají v kapsáři ani na poličce.

- Pyžama budeme dětem měnit každý týden, na spaní si nenosí plyšáky. Ve školce jich máme dost, mohou si je půjčit

- Platba za měsíc květen je již bez úlev, rodiče platí celé školné a stravné podle druhu docházky dítěte. Vyúčtování všech plateb za období leden – červen proběhne v červenci na účty zákonných zástupců

- Na webových stránkách i v šatnách všech tříd jsou informace o podmínkách přihlašování dětí k prázdninovému provozu. Věnujte jím pozornost, pokud chcete své dítě přihlásit v létě do náhradní prázdninové školky.

- Vzdělávací program dětí je bez omezení, stejně jako vnitřní a venkovní aktivity

- Stravování dětí je bez omezení

- Stále trvá zákaz vstupu třetích osob do budovy školky, proto zatím neplánujeme žádné kulturní akce pro děti

 

Upozornění pro rodiče: nezapomeňte dětem dát do přihrádek oblečení na zahradu!

 

 

Mgr.Irena Benešová

ředitelka školk

Prázdninová provoz

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

 Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

 Zákonný zástupce:

- nejpozději do 20. 5. 2021 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz (písemně prostým e-mailem či v listinné podobě)

- vyplní žádost o přijetí k prázdninovému provozu (lze stáhnout na webových stránkách MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, či v krajním případě po telefonické domluvě osobně vyzvednout v náhradní MŠ). Důležité je uvést požadovaný termín/data docházky.

- vyplněnou žádost odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu

25. 5. – 26. 5. 2021 jedním z těchto způsobů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce

4. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

- po obdržení informace od ředitelky MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, o termínu, bankovním spojení a variabilním symbolu pro bezhotovostní platbu, uhradí zákonný zástupce nejpozději do 4. 6. 2021 úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

 

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.

 Kritéria pro přijetí:

- dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

- zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)

- zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

- děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.

 NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ
1. – 2. 7. 2021 Všechny MŠ v běžném provozu
5. - 9. 7. 2021 Všechny MŠ uzavřeny
12. 7. – 23. 7. 2021 v náhradním provoz: MŠ Dvouletky, MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková, MŠ Magnitogorská
26. 7. – 6. 8. 2021 v náhradním provozu MŠ Nedvězská , MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova, MŠ Hřibská
9. 8. – 31. 8. 2021 všechny MŠ zavřené

zřízených MČ Praha 10

 

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.

LOGOPEDIE – dočasné zrušení

Vzhledem k nenadálým zdravotním komplikacím paní logopedky dr.Schaeferové je dočasně pozastavena logopedická péče ve školce.

Předškoláci, kteří dochází na logopedii, se mohou přednostně objednat na pobočky její ambulance:

 

-        poliklinika Bioregena, Vajgarská 1141, Kyje

nebo

-        ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most

 

                                                     Děkujeme za pochopení

 

                                                             Irena Benešová

Organizace školního roku 2020/2021

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Ve Stínu

Mgr. Irena Benešová
Mateřská škola, Praha 10,
Ve Stínu 10/2103,
příspěvková organizace

Ve stínu 2103/10
Praha - Strašnice
100 00

Telefon 1: +420 274 770 140
IČO: 70924341
E-mail: msvestinu@volny.cz
číslo účtu: 29 22 64 349/0800

Aktuality

Otevření MŠ od 3.5.2021

Vážení rodiče,Ministerstvo zdravo...

Prázdninová provoz

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOL...

Elektronický předzápis na šk.rok 2021/22

Elektronický předzápis do mateřské školy na šk.rok 2021/22 pro děti, které k 31.8.2021 dovrší 3 l...

Školní rok 2020/21

Organizace školního roku

Platby školného a stravného

Školné a stravné  se platí na účet školky(č.ú. 29 22 64 349/0800) pod V.S. dítěte vždy do 15. daného...

Co bude Vaše dítě potřebovat při nástupu do školky?

-        Do šatny – pytel na ramínko na věci a v něm: náhradní spodní prádlo, ponožky, punč...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Ve Stínu
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign