logotyp

Zápis na nový školní rok

Zápis do mateřské školy na šk.r.2021/22

Zápis do mateřské školy na šk.r.2021/22

 

Zápis na nový školní rok bude dne 5.5.2021 a pokud dovolí epidemiologická situace, bude v mateřské škole probíhat fyzicky od 13,00 – 18,00 hod.

Elektronický předzápis bude spuštěn dne 6.4.2021 a ukončen dne 4.5.2021.

V současné době není elektronický zápis ještě připraven, prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školky nebo Úřadu Městské části Praha 10, kde podrobn a konkrétní informace budou v průběhu března.

 

Mgr.Irena Benešová

Ředitelka mateřské školy

Elektronický předzápis na šk.rok 2021/22

Elektronický předzápis do mateřské školy na šk.rok 2021/22 pro děti, které k 31.8.2021 dovrší 3 let, bude spuštěn 6.4. a skončí 4.5.2021.
Zápis bude probíhat pouze elektronicky bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy následujícími způsoby, a to nejpozději do 5.5. 2021:

-        Do datové schránky školky

-        E-mailem s uznaným elektronickým podpisem ( nelze poslat jen prostý mail )

-        Poštou – prosíme neposílat doporučeně

-        Přímo do schránky na budově školky – nejlepší varianta

-        Osobně  - dne 4.5. a 5.5. od 15.00-17.00 h. u vchodových dveří MŠ bude připravena schránka kam rodiče vloží vyplněné formuláře.

Škola při přijetí dětí postupuje podle předem zveřejněných kritérií a podle § 34 odst. 4 školského zákona se jedná o děti ze spádového školského obvodu MŠ – tj.Městská část Praha 10.

 Elektronicky svoje dítě zapište takto:

  1. www.elektronickypredzapis.cz – otevřete tuto stránku
  2. Zaregistrujte se – REGISTRACE – vyplníte svůj mail, na nějž Vám přijde aktivační odkaz, vytvoříte si tím účet a kliknete na ZAREGISTROVAT
  3. Přihlásíte se Vaším mailem a heslem, které jste si zvolili
  4. Vyberete MŠ, do které chcete svoje dítě zapsat
  5. Kliknete na PŘEDZÁPIS, vyplníte a odešlete do MŠ
  6. Žádost vytisknete a přiložíte povinnou dokumentaci

 

V Žádosti o přijetí zákonný zástupce dítěte dle správního řádu uvede náležitosti stanovené § 34b odst. 2 školský zákon:

-        Jméno a příjmení dítěte

-        Datum narození

-        Místo trvalého pobytu

-        Označení správního orgánu, kterému je žádost doručena – konkrétní mateřská škola

-        Jméno a příjmení zákonného zástupce

-        Místo trvalého pobytu zákonného zástupce

-        Podpis zákonného zástupce

-        Doložení kopie rodného listu dítěte

-       kopie OP jednoho z rodičů s místem trvalého bydliště v MČ Praha 10
  

-        Potvrzení od lékaře

Po ukončení řádného předzápisu do mateřské školy obdrží rodiče další informace poštou popř.elektronicky, včetně registračního čísla/ kódu dítěte.

 Mgr.Irena Benešová

ředitelka mateřské školy

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Ve Stínu

Mgr. Irena Benešová
Mateřská škola, Praha 10,
Ve Stínu 10/2103,
příspěvková organizace

Ve stínu 2103/10
Praha - Strašnice
100 00

Telefon 1: +420 274 770 140
IČO: 70924341
E-mail: msvestinu@volny.cz
číslo účtu: 29 22 64 349/0800

Aktuality

Otevření MŠ od 3.5.2021

Vážení rodiče,Ministerstvo zdravo...

Prázdninová provoz

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOL...

Elektronický předzápis na šk.rok 2021/22

Elektronický předzápis do mateřské školy na šk.rok 2021/22 pro děti, které k 31.8.2021 dovrší 3 l...

Školní rok 2020/21

Organizace školního roku

Platby školného a stravného

Školné a stravné  se platí na účet školky(č.ú. 29 22 64 349/0800) pod V.S. dítěte vždy do 15. daného...

Co bude Vaše dítě potřebovat při nástupu do školky?

-        Do šatny – pytel na ramínko na věci a v něm: náhradní spodní prádlo, ponožky, punč...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Ve Stínu
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign