logotyp

Zápis na nový školní rok

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí k 1.9.2022Seznam přijatých dětí k 1.9.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/23 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ( Lex Ukrajina školství )

Ředitelka mateřské školy Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání na šk.rok 2022/23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky se zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pase.

- nevztahuje se na ostatní cizince, byť mají ukrajinské občanství

 Termín zápisu: úterý 7.června 2022 od 14,00 – 17,00 hod

Místo zápisu: budova mateřské školy

 Organizace zápisu: 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského nebo českého práva

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list dítěte ( stažení na www.stránkách školky nebo osobní vyzvednutí ve školce )

- Vízový doklad dítěte ( kopie dokladu se založí do spisu )

- Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

- Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte

4. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školky – kritéria jsou pouze věk dítěte – od nejstaršího po nejmladší, přednost mají děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. děti, které k 31.8.2022 dovršily 5ti let )

5. Doporučujeme zákonným zástupcům, aby si zajistili tlumočníka.

 

Mgr.Irena Benešová

ředitelka mateřské školy

Dokumenty k zvláštnímu zápisu 7.6.2022

vyjádření lékařevyjádření lékaře

evidenční listevidenční list

žádost o přijetížádost o přijetí

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Ve Stínu

Mgr. Irena Benešová
Mateřská škola, Praha 10,
Ve Stínu 2103/10_,
příspěvková organizace

Ve stínu 2103/10
Praha - Strašnice
100 00

Telefon 1: +420 274 770 140
IČO: 70924341
E-mail: msvestinu@volny.cz
číslo účtu: 29 22 64 349/0800

Aktuality

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/23 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ( Lex Ukrajina školství )

Ředitelka mateřské školy Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace oznamuje místo a dobu...

Seznam přijatých dětí k 1.9.2022  do MŠ naleznete v sekci "Zápis na no...

Oslava dne dětí

Ve středu 1.6.2022 proběhne dopoledne na zahradě školky oslava u příležitosti mezinárodního dne dětí...

Školní rok 2021/22

Platby školného a stravného

Školné a stravné  se platí na účet školky(č.ú. 29 22 64 349/0800) pod V.S. dítěte vždy do 15. daného...

Co bude Vaše dítě potřebovat při nástupu do školky?

-        Do šatny – pytel na ramínko na věci a v něm: náhradní spodní prádlo, ponožky, punč...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, kterým je od 1.9.2021 do 31.8.2022 šest let a děti starší, je od 1.9.2017 předškolní vzděl...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Ve Stínu
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign